- hartmanice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 

Svoz komunálního odpadu

 

Svoz směsného komunálního odpadu probíhá v obci každé sudé pondělí.

 

Nádoba na odpad musí být viditelně označena známkou pro příslušný rok.

 

Příští svoz komunálního odpadu:

 

16.10.2023, 30.10.2023

 
 

Ukládání posekaného travního porostu

 

Posekanou trávu je možno ukádat do nově zbudované kompostárny, která se nachází nad katrem, v místě bývalé váhy. Prostor je ohraničen betonovými panely.

 
 

Sklo, plasty, papír, olej

 

Sklo, plasty, papír a použitý olej z domácnosti (nikoliv motorový olej) ukládejte do patřičných kontejnerů, které jsou umístěny za obchodem.

 

Provozní doba skládky v Bystrém

Letní období:

úterý, pátek, sobota: 13:00 - 16:00

Zimní období:

pátek: 13:00 - 16:00

 

Ceník skládky rozkliknete zde.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky